Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza, że sąd musi rozpatrzeć go pozytywnie, tj. zgodnie z żądaniem dłużnika. Prawo upadłościowe wskazuje szereg przesłanek uzasadniających oddalenie wniosku przez sąd. Czy oznacza to utratę szansy na skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej? Czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku? Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy odpowiedzi na wskazane pytania.

Czytaj dalejCzy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pierwszym krokiem w stronę oddłużenia – całkowitego lub częściowego. Ważne jest jednak prawidłowe wypełnienie formularza, dopełnienie wszelkich formalności. Nie da się zaprzeczyć, że upadłość konsumencka traktowana jest przez wielu dłużników, jako ostatnia deska ratunku. W sytuacji, gdy wierzyciele nalegają na spłatę długów, a dłużnikowi brakuje środków na ich pokrycie niezbędna jest szybka reakcja, aby zapobiec powstaniu większego zadłużenia.

Czytaj dalejWniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

W jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Choć upadłość konsumencka to szansa dla wielu dłużników na całkowite oddłużenie, tak nie jest to furtka dla osób, które celowo zadłużają się, aby potem korzystając z dobrodziejstwa tej instytucji nie spłacać zobowiązań, unikając w ten sposób odpowiedzialności. Regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej znajdują się w ustawie Prawo Upadłościowe.

Czytaj dalejW jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie polega na tym, że Sąd musi przyjąć wniosek każdego dłużnika, który chce się oddłużyć. W przeciwnym razie dochodziło by do nadużyć w tym zakresie. W związku z powyższym ustawodawca wskazał przesłanki, po wystąpieniu których Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalejJaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?