Restrukturyzacja czy upadłość?

Gdy firma znajdzie się w trudnej sytuacji, przedsiębiorca szuka sposobu na rozwiązanie problemów finansowych. Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja, którą przeprowadza się w celu uniknięcia upadłości. W odróżnieniu od restrukturyzacji ogłoszenie upadłości niesie zupełnie inne skutki oraz wiąże się z likwidacją firmy. Przedsiębiorca stojący na skraju bankructwa musi więc podjąć ważną decyzję co do dalszych działań. Procedura restrukturyzacyjna i upadłościowa znacznie różnią się między sobą.

Czytaj dalejRestrukturyzacja czy upadłość?

Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z przepisami dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych.

Czytaj dalejUpadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Osoby niewypłacalne najczęściej za wszelką cenę starają się znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie da się zaprzeczyć, że wielu dłużników, zdając sobie sprawę z rosnącego zadłużenia, stara się pokryć bieżące zobowiązania środkami pozyskanymi z kolejnych kredytów. W ten sposób tworzona jest spirala zadłużenia, a z miesiąca na miesiąc sytuacja finansowa staje się coraz bardziej skomplikowana. Czy istnieje sposób na rozwiązanie kłopotów finansowych? Kiedy warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Czytaj dalejUgoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowaną procedurą, kilkuetapową. Jednym z etapów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W określonych przypadkach plan spłaty wierzycieli może być zmieniony lub uchylony.

Czytaj dalejRóżnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Postępowanie upadłościowe przeprowadzane jest na wniosek dłużnika, w celu jego oddłużenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Wskazują je bezpośrednio przepisy Prawa upadłościowego. Samo umorzenie zobowiązań wywołuje skutki zarówno materialnoprawne, jak i proceduralne.

Czytaj dalejUpadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Czy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często stanowi jedyną szansę na oddłużenie. Należy jednak mieć na względzie, że wydanie przez Sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania i nie oznacza umorzenia zobowiązań. Jakie są kolejne etapy postępowania upadłościowego? Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest również w przypadku, gdy dłużnik nie posiada cennego majątku?

Czytaj dalejCzy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza, że sąd musi rozpatrzeć go pozytywnie, tj. zgodnie z żądaniem dłużnika. Prawo upadłościowe wskazuje szereg przesłanek uzasadniających oddalenie wniosku przez sąd. Czy oznacza to utratę szansy na skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej? Czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku? Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy odpowiedzi na wskazane pytania.

Czytaj dalejCzy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy postępowanie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pierwszym krokiem w stronę oddłużenia – całkowitego lub częściowego. Ważne jest jednak prawidłowe wypełnienie formularza, dopełnienie wszelkich formalności. Nie da się zaprzeczyć, że upadłość konsumencka traktowana jest przez wielu dłużników, jako ostatnia deska ratunku. W sytuacji, gdy wierzyciele nalegają na spłatę długów, a dłużnikowi brakuje środków na ich pokrycie niezbędna jest szybka reakcja, aby zapobiec powstaniu większego zadłużenia.

Czytaj dalejWniosek o ogłoszenie upadłości – jakie dane należy wskazać?

W jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Choć upadłość konsumencka to szansa dla wielu dłużników na całkowite oddłużenie, tak nie jest to furtka dla osób, które celowo zadłużają się, aby potem korzystając z dobrodziejstwa tej instytucji nie spłacać zobowiązań, unikając w ten sposób odpowiedzialności. Regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej znajdują się w ustawie Prawo Upadłościowe.

Czytaj dalejW jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie polega na tym, że Sąd musi przyjąć wniosek każdego dłużnika, który chce się oddłużyć. W przeciwnym razie dochodziło by do nadużyć w tym zakresie. W związku z powyższym ustawodawca wskazał przesłanki, po wystąpieniu których Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalejJaka jest rola względów słuszności i humanitarnych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?