Sytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego status byłych przedsiębiorców niemal całkowicie został zrównany ze statusem osób fizycznych, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do procedury upadłościowej został ułatwiony wielu osobom. Jak wyglądała sytuacja byłych przedsiębiorców przed nowelizacją przepisów? Jak kształtuje się sytuacja osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej?

Czytaj dalejSytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Czy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Skutkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być całkowite oddłużenie. Dzięki upadłości dłużnik może ustabilizować swoją sytuację majątkową. To rozwiązanie dla osób, które stały się niewypłacalne, bez względu na liczbę wierzycieli czy wartość majątku. Natomiast nawet po ogłoszeniu upadłości sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W jakich przypadkach sąd może podjąć taką decyzję? Jakie są konsekwencje dla upadłego?

Czytaj dalejCzy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Prawo restrukturyzacyjne wyposażyło dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego w wiele narzędzi naprawczo-oddłużeniowych, umożliwiających ratowanie firmy przed upadłością. Wdrożenie procedur ma na celu rozwiązanie problemów finansowych, przy czym chronione są słuszne interesy wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednym z czterech trybów. Wszystkie rodzaje postępowań omówimy w dzisiejszym artykule.

Czytaj dalejJakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

W jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Celem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Nie oznacza to jednak, że do zainicjowania postępowania wystarczy, aby przedsiębiorca był zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje przypadki, w których sąd odmówi wszczęcia postępowania. Jakie są podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? Co oznacza pojęcie „pokrzywdzenie wierzycieli”?

Czytaj dalejW jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja czy upadłość?

Gdy firma znajdzie się w trudnej sytuacji, przedsiębiorca szuka sposobu na rozwiązanie problemów finansowych. Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja, którą przeprowadza się w celu uniknięcia upadłości. W odróżnieniu od restrukturyzacji ogłoszenie upadłości niesie zupełnie inne skutki oraz wiąże się z likwidacją firmy. Przedsiębiorca stojący na skraju bankructwa musi więc podjąć ważną decyzję co do dalszych działań. Procedura restrukturyzacyjna i upadłościowa znacznie różnią się między sobą.

Czytaj dalejRestrukturyzacja czy upadłość?

Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z przepisami dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych.

Czytaj dalejUpadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Osoby niewypłacalne najczęściej za wszelką cenę starają się znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie da się zaprzeczyć, że wielu dłużników, zdając sobie sprawę z rosnącego zadłużenia, stara się pokryć bieżące zobowiązania środkami pozyskanymi z kolejnych kredytów. W ten sposób tworzona jest spirala zadłużenia, a z miesiąca na miesiąc sytuacja finansowa staje się coraz bardziej skomplikowana. Czy istnieje sposób na rozwiązanie kłopotów finansowych? Kiedy warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Czytaj dalejUgoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowaną procedurą, kilkuetapową. Jednym z etapów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W określonych przypadkach plan spłaty wierzycieli może być zmieniony lub uchylony.

Czytaj dalejRóżnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Postępowanie upadłościowe przeprowadzane jest na wniosek dłużnika, w celu jego oddłużenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Wskazują je bezpośrednio przepisy Prawa upadłościowego. Samo umorzenie zobowiązań wywołuje skutki zarówno materialnoprawne, jak i proceduralne.

Czytaj dalejUpadłość konsumencka – zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Czy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często stanowi jedyną szansę na oddłużenie. Należy jednak mieć na względzie, że wydanie przez Sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania i nie oznacza umorzenia zobowiązań. Jakie są kolejne etapy postępowania upadłościowego? Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest również w przypadku, gdy dłużnik nie posiada cennego majątku?

Czytaj dalejCzy ogłoszenie upadłości oznacza oddłużenie?