Sytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego status byłych przedsiębiorców niemal całkowicie został zrównany ze statusem osób fizycznych, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do procedury upadłościowej został ułatwiony wielu osobom. Jak wyglądała sytuacja byłych przedsiębiorców przed nowelizacją przepisów? Jak kształtuje się sytuacja osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej?

Czytaj dalejSytuacja byłego przedsiębiorcy i osoby, która nie prowadziła działalności – porównanie

Czy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Skutkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być całkowite oddłużenie. Dzięki upadłości dłużnik może ustabilizować swoją sytuację majątkową. To rozwiązanie dla osób, które stały się niewypłacalne, bez względu na liczbę wierzycieli czy wartość majątku. Natomiast nawet po ogłoszeniu upadłości sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W jakich przypadkach sąd może podjąć taką decyzję? Jakie są konsekwencje dla upadłego?

Czytaj dalejCzy sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli?