Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Prawo restrukturyzacyjne wyposażyło dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego w wiele narzędzi naprawczo-oddłużeniowych, umożliwiających ratowanie firmy przed upadłością. Wdrożenie procedur ma na celu rozwiązanie problemów finansowych, przy czym chronione są słuszne interesy wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednym z czterech trybów. Wszystkie rodzaje postępowań omówimy w dzisiejszym artykule.

Czytaj dalejJakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

W jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Celem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika. Nie oznacza to jednak, że do zainicjowania postępowania wystarczy, aby przedsiębiorca był zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje przypadki, w których sąd odmówi wszczęcia postępowania. Jakie są podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? Co oznacza pojęcie „pokrzywdzenie wierzycieli”?

Czytaj dalejW jakich przypadkach sąd odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?