Upadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z przepisami dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych.

Czytaj dalejUpadłość przedsiębiorcy – podstawowe zagadnienia