Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Osoby niewypłacalne najczęściej za wszelką cenę starają się znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie da się zaprzeczyć, że wielu dłużników, zdając sobie sprawę z rosnącego zadłużenia, stara się pokryć bieżące zobowiązania środkami pozyskanymi z kolejnych kredytów. W ten sposób tworzona jest spirala zadłużenia, a z miesiąca na miesiąc sytuacja finansowa staje się coraz bardziej skomplikowana. Czy istnieje sposób na rozwiązanie kłopotów finansowych? Kiedy warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Sposoby na uporządkowanie finansów

Najważniejszą czynnością jest podsumowanie wysokości miesięcznych zobowiązań – wystarczy zsumować wszystkie raty. Następnie należy zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w danej sytuacji. Być może warto negocjować warunki spłaty zobowiązań z wierzycielem. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie korzystne również z punktu widzenia wierzyciela, ponieważ podjęcie czynności związanych z windykacją długów jest dość kosztowne. Warto także zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym, dzięki czemu możliwa będzie comiesięczna spłata jednej raty, zazwyczaj niższej niż suma pojedynczych rat kredytów. Niektóre banki posiadają ciekawą ofertę „wakacji kredytowych”, które są po prostu przerwą w spłacie zobowiązań.

Jesteś niewypłacalny? Ogłoś upadłość konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na całkowite lub częściowe oddłużenie. Należy jednak pamiętać o tym, że to nie sposób na uniknięcie odpowiedzialności za celowo zaciągane zobowiązania. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożyć mogą osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Za przykład można podać sytuację, w której przedsiębiorca posiadający dobrze prosperującą firmę zaciąga kredyt hipoteczny na zakup domu. W trakcie spłaty dochodzi do tragicznego wypadku, a przedsiębiorca traci możliwość wykonywania pracy zarobkowej i nie jest w stanie spłacać dalej rat kredytu. Właśnie w takiej sytuacji warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W pewnych sytuacjach sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości np. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Natomiast sytuacja, w której dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to jedyny przypadek, gdy sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w trakcie podejmowania decyzji nie będą brane pod uwagę względy słuszności, ani względy humanitarne.

Choć postępowanie upadłościowe jest procedurą niezwykle skomplikowaną, tak często to jedyna słuszna droga, prowadząca do oddłużenia. Zarówno w trakcie wypełniania wniosku, jak i obowiązków po ogłoszeniu upadłości należy pamiętać o szczególnej staranności.

3 komentarze do wpisu „Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

  1. Razem z mężem długo szukali rozwiązania naszych problemów finansowych. Po ogłoszeniu upadłości wreszcie możemy odetchnąć pełną piersią, tylko nieco żal domu który straciliśmy.

  2. No właśnie utrata dobytku najbardziej mnie przeraża. W końcu trudno w wieku 40 lat zaczynać wszystko od nowa. Jula – a wy jak sobie radzicie? Czy faktycznie upadłość konsumencka wam pomogła? Ja posiadam zobowiązania z wcześniej prowadzonej firmy i nie wiem co zrobic :/

  3. Upadłość konsumencka nie taka straszną jak ją malują 😉 żałuje, że tak późno podjąłem decyzję, bo mogłem uniknąć wielu kłopotów

Dodaj komentarz