Ugoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Osoby niewypłacalne najczęściej za wszelką cenę starają się znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie da się zaprzeczyć, że wielu dłużników, zdając sobie sprawę z rosnącego zadłużenia, stara się pokryć bieżące zobowiązania środkami pozyskanymi z kolejnych kredytów. W ten sposób tworzona jest spirala zadłużenia, a z miesiąca na miesiąc sytuacja finansowa staje się coraz bardziej skomplikowana. Czy istnieje sposób na rozwiązanie kłopotów finansowych? Kiedy warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Czytaj dalejUgoda, konsolidacja czy upadłość konsumencka?

Różnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowaną procedurą, kilkuetapową. Jednym z etapów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W określonych przypadkach plan spłaty wierzycieli może być zmieniony lub uchylony.

Czytaj dalejRóżnice pomiędzy zmianą planu spłaty wierzycieli a uchyleniem planu spłaty wierzycieli