null

Pozbądź się długów raz na zawsze

Dowiedz się czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Duża dostępność kredytów i pożyczek sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na zaciąganie zobowiązań finansowych. Za pomocą pożyczonych pieniędzy w prosty sposób sfinansować można zakup domu, mieszkania czy innych dóbr. Niestety badania statystyczne pokazują, że coraz więcej Polaków nie spłaca terminowo swych zobowiązań. Dla niektórych jedyną szansą na wyjście ze spirali zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka polega na umorzeniu lub zredukowaniu zobowiązań finansowych osób fizycznych. Jej podstawowym zadaniem jest oddłużenie osoby, która popadła w poważne kłopoty finansowe i nie jest w stanie ich spłacać.

Decyzję o oddłużeniu podejmuje sąd na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika. Należy podkreślić, że na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą liczyć tylko i wyłącznie te osoby, które stały się niewypłacalne z przyczyn losowych, takich jak choroba, czy wypadek. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej całym majątkiem dłużnika wraz z wynagrodzeniem zarządza sąd. Część zobowiązań zostaje pokryta z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika. Sąd ustanawia także plan spłaty zobowiązań, w ramach którego część wynagrodzenia dłużnika jest przeznaczana na pokrycie roszczeń zgłaszanych przez wierzycieli. Po wykonaniu planu spłaty, długi, które nie zostaną spłacone, decyzją sądu podlegają umorzeniu.

0
liczba upadłości w 2017
0
średnia wieku wnioskodawcy
0
najstarszy wnioskodawca (wiek)

Masz pytania?
Zapytaj nas o szczegóły - pomożemy